Geen producten in uw winkelmandje

Beelen Terneuzen is volop in ontwikkeling

Geplaatst op: 25-06-2018

In juni 2018 wordt op het terrein van Beelen Terneuzen gestart met de aanleg van een havenkade van 150 m1. Op 28 juni as wordt, o.a. in bijzijn van burgemeester dhr Lonink gemeente Terneuzen en de directeur van North Sea Port de heer Engelhardt, feestelijk de eerste plank geslagen. 

De kade is uiteindelijk geschikt voor schepen met een diepgang van 6,5 m1. De watergang wordt 23 m1 verbreed. Circa 18 hectare haventerrein wordt dan ontsloten als kade- en havengebonden gebied.

Beelen heeft de aanleg van de kade aan de firma Gebr. Van ’t Hek gegund. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. De planning is dat de aanlegwerkzaamheden eind september 2018 gereed zijn. Voorts vinden nog ontgravings- en baggerwerkzaamheden plaats om op diepte te komen.

Het terrein van Beelen Terneuzen is gelegen aan Zijkanaal C, een directe aftakking van het kanaal Gent-Terneuzen. Zowel de inrichtingswerkzaamheden als de daadwerkelijke operatie zijn volop in beweging. De eerste 100 duizenden tonnen steenachtige afvalstoffen zijn reeds naar ieders tevredenheid verwerkt.

Eind december 2016 is op initiatief van Beelen door de gemeenteraad van Terneuzen een herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. Met de herziening van het bestemmingsplan is het terrein bestemd als bedrijventerrein t/m milieucategorie 4.2 en voor een milieucategorie 5.2 activiteiten breekzeefinstallatie meer dan 100.000 ton per jaar. Met de herziening van het bestemmingsplan blijven de vastgestelde kernwaarden gehandhaafd voor de ontwikkeling.

In 2018 is door Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland een MER-besluit genomen, waardoor voor Beelen de weg vrij is om de door haar gewenste bedrijfsactiviteiten verder door te ontwikkelen en in de definitieve vergunningprocedure te brengen. Het uiteindelijke doel is om ter plaatse van Beelen Terneuzen afvalstoffen te verwaarden en de cirkels van circulaire economie daadwerkelijk te sluiten.

De eerste 4 hectare van de totaal dik 18 hectare van het terrein is geheel ingericht en in bedrijf. De overige hectaren worden thans bouwrijp gemaakt en voorbelast. Het bouwrijp maken en voorbelasten zal nog enige tijd in beslag nemen.

Met de aanleg van de kade heeft Beelen Terneuzen een grote stap gezet in de ontwikkeling en de exploitatie van het bedrijventerrein.

Terug naar het overzicht